.

Abonativa prin e-mail:

Circuit electronic de reglare a intensitatii luminoase a unui tub cu neon

Un circuit electronic de reglare a intensitatii luminoase a unui tub cu neon poate fi realizata utilizand aceasta schema electronica. Luminozitatea unui tub cu neon nu se poa¬te regla la fel de simplu ca aceea a unui bec cu incandescenta, deoarece tubul porneste numai la o tensiune mult mai mare decat cea a retelei, dupa care ramane aprins la tensiunea retelei. Nivelul tensiunilor de pornire si de lucru depind de temperatura tubului.

Tensiunea de pornire ridi¬cata se obtine prin intreruperea curentului care circula printr-o bobina de soc. Aceasta se face de obicei cu un starter, care asigura, de aseme¬nea, un curent suficient de mare prin filamentele tubului. Acestcircuit electronic inlocuieste toate functiile starterului, permitand in acelasi timp si reglarea intensitatii.
In timpul trecerilor tensiunii de retea prin zero, triacul se blocheaza instantaneu, moment in care condensatorul C3 se incarca rapid, avand ca efect aplicarea la bornele tubului, in-stantaneu, a tensiunii defazate in raport cu cu¬rentul. Condensatorul C3 si bobina de soc formeaza un circuit rezonant care ridica tensiu¬nea instantanee la bornele tubului la o valoare foarte mare, situatie in care tubul porneste.
Cu cat unghiul de faza al ten¬siunii retelei pe durata caruia triacul conduce este mai mare, cu atat mai mare va fi curentul prin filamente, re¬zultând o tensiune de pornire mai scazuta. Intrucat prin triac circula o parte mai mare din curent, cea prin tub se reduce, astfel incat tubul va lumina mai slab.
Cand se comanda aprinderea tubului, potentiometrul de control al luminozitătii, P1 tre¬buie pus pe pozitia de luminozitate maxima a tubului, pentru facilitarea pornirii.
Triacul folosit trebuie să aiba du/dt de va¬loare ridicata; altfel, pe timpul trecerilor tensiu¬nii prin zero, variatiile abrupte ale tensiunii vor face ca triacul sa ramana in conductie.

Schema Electronica: 
circuit electronic de reglare a  intensitatii luminoase a unui tub cu neon
Circuite Electronice: 

Add new comment