.

Abonativa prin e-mail:

Conectarea rezistoarelor serie paralel si mixt

Conectarea rezistorilor se poate face in circuit se poate face in mai multe feluri :
in serie , parallel si mixt .
Pentru fiecare dintre aceste conexiuni ale rezistori-lor se va rezulta o rezistenta echivalenta care va fi calculate in mod diferit pentru fiecare tip de conexiune .
La conectarea in serie a mai multori rezistori rezistorul echivalent va avea rezistenta data de urmatoarea formula :
Re= R1 + R2 + R3 + ….. +Rn
conectarea rezistorilor in serie
Unde Re reprezinta rezistenta rezistorului echivalent iar R1 , R2 , R3 , Rn reprezinta rezistenta specifica rezistorilor respectivi .
In cazul conectatii rezistorilor in parallel , rezistenta rezistorului echivalent va fi calculat utilizand formula urmatoare :
conectarea rezistorilor in paralel
Pentru calculul rezistentei rezistorului echivalent in cazul in care rezistorii sunt conectati in conexiune mixta se va utiliza formulele de mai sus ( cea pentru conectarea serie si cea pentru conectarea paralel a rezistori-lor ) .
La calculul rezistorului echivalent rezistorii se vor grupa in functie de modul in care sunt conectati , calculandu-se rezistenta echivalenta pana la calcularea valorii rezistorului echivalent .

conectarea rezistorilor mixt

Circuite Electronice: 

Add new comment